header 2

Orthopedagogiek

Op verzoek van u als ouder(s)/verzorger(s) kan bij Praktijk Didact orthodidactisch en orthopedagogisch onderzoek gedaan worden naar de achtergronden van leerproblemen bij kinderen. Na het onderzoek wordt advies uitgebracht.

Soms gaan leerproblemen hand in hand met problemen zoals faalangst, concentratiemoeilijkheden of het niet goed kunnen plannen. Ook naar deze gedragingen kan onderzoek worden gedaan. Vervolgens wordt gewerkt aan het verbeteren van deze problematiek, zodat het omgaan met de leerstof beter zal verlopen. Daarnaast zal de orthopedagoog signaleren en observeren, en u indien nodig doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Bij Praktijk Didact wordt het onderzoek en de behandeling uitgevoerd door een in leerproblemen gespecialiseerde orthopedagoog en geregistreerd remedial teacher. Hiermee wordt de kwaliteit van een professionele benadering gewaarborgd.

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact