header 2

Praktijkinformatie

Om de begeleiding van uw kind bij Praktijk Didact goed te laten verlopen, is de volgende informatie van belang:

Er wordt een passend tijdstip voor uw kind gezocht.

De begeleiding vindt plaats op het praktijkadres. 

Wanneer uw kind verhinderd is, wordt u vriendelijk verzocht dit 24 uur van tevoren door te geven. Bij tijdige annulering wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Is uw kind vanwege schoolactiviteiten (excursie, schoolkamp, studiedag) niet in de gelegenheid is om naar Praktijk Didact te komen, dan zijn de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor tijdige afmelding.

Praktijk Didact stelt actieve betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het uitvoeren van meegegeven werk of leesopdrachten erg op prijs. Door ook thuis te werken aan de opdrachten, zal uw kind sneller progressie boeken.

Tijdens de schoolvakanties is Praktijk Didact gesloten.

 

 

 

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact