header 2

Remedial Teaching

Remedial Teaching is een onderwijsspecialisme dat gericht is op het aanwenden van technieken en benaderingen, om uw kind didactisch te ondersteunen. Geen kind is hetzelfde; u bent altijd verzekerd van professioneel maatwerk. Een professioneel Remedial Teacher (RT-er) geeft vakkundige hulp op maat aan leerlingen die dreigen vast te lopen in het onderwijsleerproces.

Denk bijvoorbeeld aan technieken om het leestempo te verhogen of juist het radend lezen tegen te gaan, of aan het opsporen en remediëren van spellingproblemen aan de hand van een foutenanalyse. Bij achterblijvende resultaten bij rekenen, kunt u denken aan hernieuwde instructie en oefening van rekenvaardigheden en rekenstrategieën.

Bij de begeleiding schenkt de Remedial Teacher aandacht aan eventuele werkhoudingsproblemen, faalangst en andere gedragsproblemen die invloed kunnen hebben op het leerproces. Dankzij Remedial Teaching leert uw kind vaardigheden om zijn of haar kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten.

Het doel is dat het kind uiteindelijk zo min mogelijk hinder ervaart van de leerproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces.

RT in het kort

  • individuele begeleiding
  • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met de leerling
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met het leerprobleem of de leerstoornis te kunnen omgaan
  • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)
Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact